L.I.R.R. – ELECTRIC:                       MU CARS – CLASS M-1

                                                             “METROPOLITAN”

 

 

 

9001  ON DISPLAY                            UPON ARRIVAL – PORT WASHINGTON, NY

                                                             1968

 

9003 ON DISPLAY                             UPON ARRIVAL – HEMPSTEAD, NY – 1968

                                                             (3 VIEWS)

9003 ON DISPLAY                             UPON ARRIVAL – HEMPSTEAD, NY – 1968

                                                             (INTERIOR VIEW OF CAR)

9003 ON DISPLAY                             UPON ARRIVAL – HEMPSTEAD, NY – 1968

                                                             (INTERIOR VIEW OF MU CAB CONTROLS)

 

9004  ON DISPLAY                            UPON ARRIVAL – HEMPSTEAD, NY – 1968

9004, 9003 ON DISPLAY                   UPON ARRIVAL – HEMPSTEAD, NY – 1968

                                                             (2 VIEWS)

 

9029  & TRAIN      (COLOR SLIDE)    AT STATION – LYNBROOK, NY – 7/75

 

 

9096                     (COLOR SLIDE)    AT STATION – SHEA STADIUM – FLUSHING

                                                             MEADOWS, NY – 6/69

 

9108                     (COLOR SLIDE)    AT STATION – SHEA STADIUM – FLUSHING

                                                             MEADOWS, NY – 7/69

 

9116  (CLOSE-UP)                                       PORT WASHINGTON, NY – 1969

9116  & TRAIN                                   PORT WASHINGTON, NY – 1969

 

9121  & 9120                                    CORONA YARD – FLUSHING, NY – 8/69

 

9127                                                  CORONA YARD – FLUSHING, NY – 8/69

 

9128                                                  CORONA YARD – FLUSHING, NY – 8/69

 

9153                     (COLOR SLIDE)    JAMAICA, NY – 10/69

 

9200                                                  BABYLON, NY - 1969

 

#?      & INSTRUCTION CAR              JAMAICA, NY - 1969